Impressum
M - Wood Slovakia s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

M - Wood Slovakia s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť M - Wood Slovakia s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

M - Wood Slovakia s.r.o.
Dunajská 43, 946 19 Číčov

Email: info@mwood.eu
www.mwood.eu

IČO: 46 061 118
IČ DPH: SK2023242452
Okresný súd Nitra, Oddiel: sro, vložka č. 28626/N zo dňa 15.03.2011
...s vôňou DREVA!