O firme
Peter Bohúň (1822-1879) - Sklár História firmy M-Wood Slovakia sa zakladá na rodinnej tradícii. Blízky vzťah k drevu ako prírodnému, veľmi tvárnemu a všestranne využiteľnému materiálu sa dedil v rodine z otca na syna. Je skoro až neuveriteľné, že súčasnosti stolárske remeslo vykonáva už piata generácia Misákovcov. Už náš pra-pra-starý otec Laurinc Misák bol v polovici 19. storočia stolárom. Jeho otec, „oblokár“, pochádzal od Trenčína a po dlhých potulkách cestami Rakúsko-Uhorskej monarchie našiel svoju rodinnú pohodu pri Dunaji, v malebnej obci Číčov (Csicsó). Tam sa usídlil, oženil sa a založil stolársku dielničku. Prakticky od tohto obdobia sa vždy v rodine našiel syn, ktorý prevzal remeslo svojho otca a odovzdal ho potom zase svojmu synovi.

Vždy podľa aktuálnej politickej situácie, stolári Misákovci buď prevádzkovali vlastnú dielňu, alebo pracovali pri majstroch, resp. boli zamestnaní ako stolári vo firmách. Náš starý otec Karol Misák bohužiaľ nestihol osobne odovzdať svoje pracovné skúsenosti a dobré rady synovi Pavlovi. Stal sa obeťou druhej svetovej vojny. Naša stará mama ale stále verila v jeho návrat, preto dala tradične jedno z dvoch detí, staršieho syna Pavla, na remeslo. Tak sa stalo, že náš otec ako vyučený stolár odpracoval 40 rokov v podniku Stavba výrobné družstvo Komárno. Po ňom ďalej remeslo prevzal mladší z dvoch synov, Pavol, ktorý od roku 2003 ako živnostník začal podnikať v oblasti stolárstva pod obchodným menom Pavol Misák - M-Stolárstvo. Od toho času sa postupne vypracoval na šikovného a ambiciózneho majstra s dobrým menom aj v širšom okolí.

Plniac očakávania doby, ktoré sa napriek hospodárskej kríze prejavili v rastúcom záujme o kvalitné stolárske práce, sme ako dvaja bratia svoje činnosti začiatkom roku 2011 spojili a vytvorili spoločnú firmu s názvom M-Wood Slovakia s.r.o. Vo firme sme takto zlúčili majstrovské umenie s marketingovými a podnikateľskými vedomosťami. Firmu sme vytvorili a budujeme na moderných a progresívnych základoch. Snažíme sa pokryť celý reťazec drevárskej a stolárskej výroby počnúc porezom guľatín a sušenie dreva až po návrh, výrobu a montáž hotových nábytkových zostáv či okien a dverí. Takéto komplexné riešenie zaručuje vysokú kvalitu hotových výrobkov, spoľahlivosť a bezpečnosť dodávok.

Firma má sídlo v obci Číčov, kde sa do roku 2012 nachádzala aj dielňa, ale z dôvodu zvýšeného odbytu bola výroba presunutá do novej a väčšej prevádzky v susednej obci Trávnik. V súčasnosti je technologický proces stolárskej výroby pokrytý novými a modernými strojmi, ktoré zaručujú vysokú kvalitu opracovania materiálu, pričom ale potreba majstrovskej práce našich zamestnancov je naďalej nevyhnutná. Kombináciou modernej techniky a stolárskeho umenia vznikajú výrobky, s ktorými sú naši zákazníci veľmi spokojní, čo sa prejavuje v ďalších odporúčaniach a zákazkách.

Dúfame, že sa stanete ďalším naším spokojným zákazníkom a budete ďalej šíriť naše dobré meno.

Tešíme sa na spoluprácu!
Ing. Karol Misák
M-Wood Slovakia s.r.o.
...s vôňou DREVA!